كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گروه دکتر دشتي

گروه دکتر دشتي
[ شناسنامه ]
تبريک سال نو و ارائه تخفيف ويژه نوروز ...... جمعه 94/12/28
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون (MSRT(MCHE- شهريور ماه 90 ...... چهارشنبه 90/5/5
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون (MSRT(MCHE- مرداد ماه 90 ...... دوشنبه 90/4/13
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MSRT - تير ماه 90 ...... يكشنبه 90/3/22
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MSRT - خرداد ماه 90 ...... پنج شنبه 90/2/22
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MSRT - ارديبهشت ماه 90 ...... چهارشنبه 90/1/17
تمديد مهلت ثبت نام آزمون 19 فروردين 90 ...... چهارشنبه 90/1/10
اعلام تاريخ اولين ثبت نام آزمون MSRT در سال 90 ...... سه شنبه 89/12/17
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MSRT - تاريخ آزمون: 13 اسفند ...... چهارشنبه 89/11/13
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MSRT - تاريخ آزمون: 21 بهمن ماه ...... چهارشنبه 89/10/22
اعلام تاريخ ثبت نام آزمون MSRT - تاريخ آزمون: 24 دي ماه ...... يكشنبه 89/9/21
اضافه شدن سوالات آزمون 21 آبان به بسته MSRT ...... چهارشنبه 89/9/10
اعلام تاريخ ثبت نام جديد آزمون MSRT- آذر و دي ماه 89 ...... دوشنبه 89/8/17
برگزاري آزمون 23 مهرماه تهران ...... شنبه 89/7/24
اعلام تاريخ ثبت نام و برگزاري آزمون (MCHE (MSRT آبان ماه ...... دوشنبه 89/7/19
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها